კითხვარი

 

კითხვარი ჟურნალ „ქართული პოლიტიკის“ მკითხველებისთვის

ჩვენი რეალობა და ინტერნეტ სივრცე შეივსო ახალი გამოცემით. ჟურნალი „ქართული პოლიტიკა“ მოწოდებულია შეავსოს პოლიტიკური დისკურსის ნიშა. გთავაზობთ კითხვარს, გთხოვთ შეავსოთ. კვლევის მიზანია ჟურნალის ახალი ნომრების მომზადებისას გავითვალისწინოთ თქვენი აზრი.