ავთანდილ სილაგაძე | რეგიონული პოლიტიკა

რეგიონული პოლიტიკისადმი მიძღვნილ გამოცემებში უნდა აისახოს: საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების, მთიანი რეგიონების, მათი ეკონომიკურ-ფინანსური, სოციალური, დემოგრაფიული და კულტურული მემკვიდრეობა; საზღვრისპირა რეგიონების პრობლემატიკა; საერთაშორისო გამოცდილება, მ.შ.: ევროპული რეგიონული განვითარების გამოცდილება და მისი გამოყენების შესაძლებლობები ევროპის ფარგლებს გარეთ; საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების პერსპექტივები; საქართველოს ხელისუფლების “რეგიონული განვითარების სტრატეგიის“ (ძირითადი პრინციპები, ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა მდგრადი რეგიონული განვითარებისათვის,   მუნიციპალური მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარება, ინოვაციების, ახალი ტექნოლოგიებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარება და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა…) შუქ-ჩრდილები და სხვ. საკითხები.

ავთანდილ სილაგაძე
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი