ჯოანა რაგულსკა

რათგერსის უნივერსიტეტის პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საპატიო დოქტორი