იცხაკ დავიდი

ისტორიის დოქტორი, პროფესორი,  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელი წევრი, საქართველოს საპატიო მოქალაქე.