სტივენ ჯონსი

პოლიტოლოგიისა და სოციოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის  უცხოელი წევრი, რედაქციის მრჩეველი სარედაქციო კოლეგიის წევრი