ჰიროტაკე მაედა

პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი