საგამომცემლო – მთარგმნელობითი საქმიანობა

ჟურნალის საგამომცემლო ჯგუფი გთავაზობთ საგამომცემლო საქმიანობის სრულ მომსახურებას. ჩვენი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები უზრუნველყოფენ მაღალი ხარსხის წიგნების გამოცემას: რედაქტირებას, დაკაბადონებას, სრულ პოლიგრაფიულ მომსახურეობას.

ჩვენი მისიაა ვემსახუროთ მკითხველს და მივაწოდოთ მას უმაღლესი ხარისხის ნაბეჭდი პროდუქცია, რომელიც დამზადებულია ზუსტად ისე როგორც მოითხოვს daმკვეთი. ჩვენი მიზანია მომხმარებლის მოთხოვნების სრული დაკმაყოფილებით მოვიპოვოთ მისი ნდობა. უმაღლესი ნაბეჭდი პროდუქციის წარმოებით და საუკეთესო სერვისის მეშვეობით ჩვენ ვამყარებთ და ვინარჩუნებთ გრძელვადიან ურთიერობებს.
მთარგმნელობითი სამსახური უზრუნველყოფს სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურის, აგრეთვე ნორმატიული აქტებისა და სხვა დოკუმენტების უცხო ენებზე თარგნას.