რეკლამა და მხატვრული დიზაინი

რეკლამისა და დიზაინის სტუდია საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს სთავაზობს მაღალმხატვრულ დონეზე წიგნებისა და ჟურნალების გაფორმებას, ლოგოების, პლაკატების, ბანერების და ა.შ. მომზადებას, აგრეთვე ოფისების ინტერიერის და ექსტერიერის გაფორმებას.

ჩვენი სპეციალისტები უზრუნველყოფენ ელექტრონული წიგნებისათვის, რომლებიც CD -ისა  DVD ფირფიტების მეშვეობით უნდა გავრცელდეს, მაღალ მხატვრულ დონეზე მოხატვას, შეფუთვას და გარეკანის ყდების დამზადებას. სათანადოდ გაფორმებულ DVD და CD ფირფიტებს შეუძლიათ სრულად დააკმაყოფილონ ყველაზე პრეტენზიული მკითხველის მოთხოვნები.